Interview Jonathan Plantijn - Otrobandista

Mijn naam is Jonathan Plantijn. Naast mijn dagelijkse werk doe ik veel aan vrijwilligerswerk in Otrobanda. Als Otrobandista ben ik trots dat het ziekenhuis nu eindelijk hier een realiteit wordt. Ik ben voorzitter van drie verschillende wijkorganisaties in Otrobanda, namelijk Fundashon Adelanto Domi Abou, het buurtcentrum Otrobanda en Federashon Otrobanda.

Via deze weg draag ik mijn steentje bij aan de verbetering van de sociale omstandigheden en de algemene bevordering van de wijk. Wij besteden veel aandacht aan werkloosheid onder jongeren, zorg voor ouderen in de wijk, veiligheid en hygiëne. Op deze wijze proberen wij Otrobanda steeds verder te ontwikkelen.

Het nieuwe ziekenhuis is heel belangrijk voor de bevolking van Curaçao; het biedt de bevolking en voornamelijk de wijk Otrobanda nieuwe kansen. Kansen gaan echter gepaard met uitdagingen. Een uitdaging die momenteel speelt in de wijk Otrobanda, is de afsluiting van de Hamelbergweg. Ik ben van mening dat mensen altijd eerst aan veranderingen moeten wennen. Daarom zijn we uiteindelijk akkoord gegaan met het afsluiten van de Hamelbergweg en de consequenties hiervan. Tenslotte hebben we over twee à drie jaar wel een prachtig nieuw ziekenhuis dat de economische groei zal bevorderen in Otrobanda. Er zal meer verkeer zijn in Otrobanda en er zullen meer mensen naar de wijk toe komen. Dit zal de buurt ten goede komen en voor meer werkgelegenheid zorgen. Curaçao verdient immers een mooi, modern en hygiënisch ziekenhuis met aandacht voor de patiënt.